Meny Stäng

Medicinsk Qigong

KONSTEN ATT SJÄLVLÄKA

Qigong bygger på läran om Qi som är ett uttryck för livsenergi som finns i allt levande.Tillsammans med ”gong” som betyder arbete kan Qigong kortfattat översättas till att arbeta med sin livsenergi. Gemensamt för alla Qigongtyper är kombinationen av speciella utvalda rörelser, kontrollerad andning och meditation. Enligt Kinesisk filosofi är sjukdom ett resultat av en obalans, rubbning och/eller blockering av kroppens naturliga energiflöde. Qigong stimulerar energiflödet i energikanalerna, meridianerna vilket påverkar balans, sinne, kropp och själ.

Man brukar dela in Qigong i tre olika kategorier som överlappar varandra i olika grader.

Sport/ Kampsport

Qigong kan användas för att styrka, ge kraft och snabbhet i kroppens rörelser vilket är till fördel i många sporter t.ex. kampsport.

Medicinsk

Qigong kan användas i medicinskt syfte för att förbättra och förebygga god hälsa. Genom att utföra bestämda rörelser frigörs blockeringar av Qi i meridianerna och kan flöda fritt genom kroppen. Mer om detta kan du läsa under fliken ”Nei Yang Gong”.

Meditativ/ Andlig

I form av meditation lär vi oss att vara närvarande, känna och kontrollera vår Qi och uppleva harmoni med oss själva och naturen.