Meny Stäng

Akupunktur vid infertilitet

Akupunktur är bra vid svårighet att bli gravid, motverka stress, obalans i ägglossning, ägg- och spermie kvalitén och menstruation/eller utebliven mens.

Traditionell Kinesisk Akupunktur har en lång beprövad historia som behandlingsform för ofrivillig barnlöshet och har idag växt sig allt starkare i egenskap av ett alternativ till den konventionella infertilitets medicin som bedrivs.

Akupunktur kan även användas som en förberedande behandling eller i samband med IVF behandling och förstärka chanserna att bli gravid och att graviditeten fortlöper normalt. Traditionell Kinesisk Medicin används i kombination med akupunktur  och örtterapi för att stärka och samtidigt behandla både kvinnan och mannen. En individuell analys för detta görs vid första besöket och en unik behandlingsplan för just dig och din partner. 

På senare år har det uppmärksammats att det finns ett stort samband i en lyckad befruktning vid insemination när dessa behandlingar skett i samband med en akupunkturbehandling.   

Akupunktur vid IVF

Forskning visar att akupunkturbehandling kan öka blodgenomströmningen till livmoderslemhinnan samt sänka stressnivåer, detta gör att akupunkturbehandling kan vara ett bra stöd vid IVF behandling och den kan skapa bättre förutsättningar och öka chanserna att bli gravid vid IVF behandling.

Enligt forskning och vår egen erfarenhet  rekommenderar vi att man gör akupunkturbehandling under hela IVF behandlingen. Om man har obalanser som är relaterade till fertiliteten enligt  kinesisk medicinskt perspektiv så behöver man börja akupunkturbehandlingarna innan man börjar med IVF. Behandlingstiden med akupunktur varierar beroende på vad det är för obalanser man måste rätta till. Ibland  behöver man också kombinera akupunkturbehandling med ört-tillskott.

Vi rekommenderar också att man göra akupunkturbehandling på samma dag som man gör insättningen, tidsmässigt så nära återförandet som möjligt samt en behandling efter återförandet, också så nära i tiden som möjligt, detta kan öka chanserna att bli gravid vid IVF behandling.               

Akupunkturbehandling inför IVF lägger fokus vid att:

 • Förbättra ovariernas funktion. Akupunktur och kinesiska ört-tillskott kan förbättra ovariernas funktion.
 • Vid behov reglera östrogen och progesteron nivåer
 • Förbättrad livmoderslemhinna

Hög FSH (Follicel Stimulating Hormone) nivå visar på en sämre funktion av ovarierna, behandlingen kan hjälpa att sänka FSH nivåer genom att reglera hormoner och ovariernas funktion.

Spermiernas mognad är en process som tar 70-90 dagar. Det är viktigt att mannen också förbereder sig inför IVF försöket. Akupunktur och örtbehandling kan hjälpa vid bl.a. låg spermie volym och dålig rörlighet.

Stressreducering

Många patienter får biverkningar av de läkemedel som används under IVF behandlingen samt kan vara stressade av den hela situationen. Behandling med Akupunktur och örtterapi är mycket bra att för att reducera stress och få mindre biverkningar. Många patienter som får vår behandling säger att de känner sig lugnare, mår bättre och är mer avslappnade.

Akupunktur vid Ofrivillig Barnlöshet

Traditionell Kinesisk Medicin är ett mycket bra alternativ då man har svårigheter att bli med barn. Vi försöker se om det kan finnas någon förklaring till svårigheten att bli gravid utifrån ett traditionellt kinesiskt medicinskt perspektiv, man tittar på både mannen och kvinnan och försöker se om det ligger någon störning/störningar hos den ena eller hos bägge som kan förklara svårigheten att bli gravid.

Om man kan se att där ligger någon störning hos den ena eller den andra, så kan man oftast behandla dessa med akupunktur eller en kombination av akupunktur och ört-tillskott. Vanligt är en behandlingstid på ca 3 månader men om kvinnan är äldre än 35 och/eller har kända gynekologiska problem då kan behandlingstiden bli längre.

Effekter av akupunktur och örtterapi vid ofrivillig barnlöshet:

 • Förbättrad funktion hos ovarierna samt reglera vid behov den hormonella balansen och sänka ett förhöjt FSH värde.
 • Sänka stressnivåer.
 • Förbättrad  blodgenomströmning till livmoderslemhinnan.
 • Förbättrad spermiekvalitet och rörlighet. 

Det som Akupunkturen kan hjälpa kvinnan och mannen med är bland annat:

 • förbättra blodtillförsel och blodcirkulationen som stärker spermie/ äggkvalitet och celldelning                                                                       
 • motverka den yttre och inre stress som ofrivillig barnlöshet kan innebära                                         
 • stärka de inre organen som bidrar till en bättre allmänhälsa och välbefinnande                                                                                                      
 • ökat antal gravidhormoner och ta bort blockeringar (kroppsliga och mentala) som motverkar en graviditet – även åldersrelaterade symptom

Hur många behandlingstillfällen och hur behandlingen kommer att se ut görs upp i handlingsplanen efter behov men ju snabbare man kan upptäcka vilka blockeringar kroppen signalerar ju fortare kan akupunkturbehandlingen förbereda och stärka kroppen inför en kommande graviditet . Vanligt är en behandlingstid på ca 3 månader men om kvinnan är äldre än 35 och/eller har kända gynekologiska problem då kan behandlingstiden bli längre.

Hjälp och välbefinnande med enbart goda effekter i en uppbyggande positiv och stressfri miljö är viktiga faktorer för denna behandlingsform!