Meny Stäng

Akupressur

Akupunktur utan nålar

Akupressurens grundpelare är traditionell kinesisk medicin (TKM), japansk tryckteknik och västerländsk kroppsrelaterad psykologi. TKM grundar sig på tanken att vi har ett energisystem i kroppen som omfattar våra fysiska, emotionella och tankemässiga kapaciteter. Om någon av dessa sfärer ger oss besvär så påverkas energisystemet, och vice versa. Akupressur är en mjuk behandlingsform som ger både muskulär avspänning och mental avslappning och dessutom påverkar kroppens energisystem.

Metoden kallas ofta “akupunktur utan nålar”. Vi använder oss av meridiansystemet och samma punkter som i akupunktur, men trycker med fingrarna i stället för att sätta nålar. I TKM beskrivs hur energisystemet löper både utanpå och under huden. Nålarna är effektivare vid komplicerade tillstånd, med nålar kan man arbeta mer distinkt och styra om energiflödet behöver ökas eller minskas. Fördelen med akupressur jämfört med akupunktur är att det finns en fysisk närvaro med klienten hela tiden, en direkt beröring som i sig själv har en positiv, endorfinstimulerande effekt. Det är också praktiskt att behandlingen ges utanpå kläderna.Stressbalansering genom akupressur

Stress påverkar sömnen och kan ge oro och ångest. Ämnesomsättningen och hormonella funktioner rubbas. Alla dessa funktioner kan balanseras när stressen minskar. De stressymptom klienten upplever, till exempel spänningshuvudvärk eller koncentrationssvårigheter, översätter vi till energimönster, och arbetar på de meridianer och organ som motsvarar det aktuella mönstret. Varje organ motsvarar ett bestämt element; jord, eld, vatten, trä eller metall. Varje element motsvarar i sin tur olika mentala tillstånd, emotioner och symptom. Till exempel träelementet hänger ihop med lever och galla, och de mönster som kan visa sig hänger till exempel ihop med återhållen ilska och med muskelvärk. Smärtor har olika karaktär beroende på vilka organ som är inblandade. Akupressur kan även användas i viss mån för smärtlindring. De besvär man behandlar allra mest och har goda resultat med är sömnproblem, matsmältningsproblem, muskelvärk och huvudvärk. Förändringar i hälsan kan vara subtila, klienterna kan till exempel ofta märka sådant som att deras sömn är annorlunda eller att huvudvärken har blivit mindre intensiv. Syftet med akupressuren är att det ska finnas ett fritt harmoniskt flöde i energisystemet. Detta flöde ter sig individuellt hos var och en.

Kroppens självläkande krafter

Akupressuren kan ge en djup avslappning för kroppen och själen som är utsatta för stress under en sjukdom. Avslappning väcker kroppens självläkande krafter till liv. Dessutom behöver alla bra stresshantering, även friska människor idag har en hög stressnivå. Avslappnande terapier är den bästa förebyggande hälsovården. Akupressur med dess milda metod får ofta klienterna att känna djup, närmast meditativ avslappning.

Effekterna av behandlingen sker inte bara under behandlingen utan akupressören ger också punkter som klienterna själv kan använda för egenvård, till exempel “tremilapunkten” eller ”den stora doktorn”. Den heter så för att den är kraftigt balanserande och stimulerar ökad energi, så att man kan orka tre mil till. Akupressören lär klienten egenvårdspunkter som hen kan trycka på hemma för att balansera energisystemet.

TKM inkluderar också många andra områden, till exempel kost och örter. Kinesisk medicin är metaforernas och bildernas medicin, det tycker jag gör metoden lätt att ta till sig som underlag för självläkning. Träd behöver vatten, jord och sol för att leva, växa och generera energi, och samma processer finns i kroppen. De gamla mästarna betraktade naturen och såg hur energierna rör sig och ur de insikterna har TKM vuxit fram.

Vi kan skapa balans genom att förstå elementen och balansera upp när det finns för mycket eller för lite av något. När vi riktar vår uppmärksamhet mot naturen, blir vår energi friare. Vi kan se oss själva som en del av naturen som behöver fungera i en helhet och vi behöver inte ta våra besvär så personligt, vi ser att våra individuella kroppar bygger på universella principer.